28/02/2023

Η επανάσταση του Chat GPT

Chat GPT
Image by rawpixel.com on Freepik

Τί είναι το Chat GPT?
Είναι σχεδόν απίθανο να μη γνωρίζει κανείς το Chat GPT αφού σε διάστημα μικρότερο των δύο μηνών το καινοτόμο chatbot της Open AI είχε αποκτήσει πάνω από ένα εκατομμύριο χρήστες. Η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης απέσπασε μία σειρά από θετικές κριτικές από ισχυρούς opinion leaders, όπως είναι για παράδειγμα οι New York Times.

Πρόκειται στην ουσία για μία εφαρμογή που επιτρέπει την ύπαρξη διαλόγου και απαντήσεων με ένα εξελιγμένο chatbot. Οι χρήστες μπορούν να θέσουν ερωτήσεις στο chat της εφαρμογής και να λάβουν αναλυτικές απαντήσεις σχετικές με διάφορα γνωστικά πεδία. Το Chat GPT χρησιμοποιεί μία μεγάλη βάση δεδομένων και μπορεί να εκτελέσει ένα σύνολο από διαδικασίες. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η μετάφραση από μία γλώσσα σε μία άλλη, οι περιλήψεις κειμένων και η δημιουργία περιεχομένου. Οι απαντήσεις που δίνει έχουν επιχειρηματολογικό ύφος και διακρίνεται να ακολουθούν μία σχετική συλλογιστική πορεία.

Το νέο τεχνολογικό προϊόν έχει επαγρυπνήσει ακαδημαϊκούς καθηγητές και ερευνητές καθώς τα πρώτα δείγματα χρήσης του Chat GPT για τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνιση τους. Μάλιστα, σε χώρες όπως είναι η Γερμανία και οι ΗΠΑ, εφαρμόζονται δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να διασταυρωθεί η αυθεντικότητα του περιεχομένου που παραδίδεται. Το Chat GPT έχει απασχολήσει και την σχολική κοινότητα αφού στη Νέα Υόρκη λήφθηκε η απόφαση για την ρητή απαγόρευση της χρήσης του στα δημόσια σχολεία.

Ο Καθηγητής του τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου Ι. Φλώρος δηλώνει στην εφημερίδα “Καθημερινή” πως ίσως η απαγόρευση μιας τέτοιας τεχνολογίας σε ένα περιβάλλον – δηλαδή το ακαδημαϊκό- που ερευνά και στοχεύει στην ανάπτυξη αντίστοιχων τεχνολογιών μάλλον αντιφάσκει και δεν ευσταθεί.

Καθώς το Chat GPT ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη δυσκολία σε ερωτήσεις εμβάθυνσης σε κάποιο ζήτημα η ακαδημαϊκή κοινότητα εφαρμόζει μία σειρά πρακτικών για την εξασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων, επιλέγοντας θέματα λιγότερο βατά για την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Φυσικά, αν και η εμπειρία των διά ζώσης εξετάσεων στον Πανεπιστημιακό χώρο, όπου και δεν επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν επηρεάζεται με κανέναν τρόπο, οι διαδικτυακές εξετάσεις πλήττονται σε μεγάλο βαθμό.

Αναμφισβήτητη απόδειξη σχετικά με τις δυνατότητες του Chat GPT σε μια πανεπιστημιακή εξέταση, αποτελεί το πείραμα του κ. Ι. Πήτα, Καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής στο ΑΠΘ. Ο κ. Πήτας εξέτασε το Chat GPT στο μάθημα της “Ψηφιακής Επεξεργασίας” σαν να ήταν φοιτητής. Το αποτέλεσμα; Το Chat GPT βαθμολογήθηκε σχεδόν με άριστα (8/10) στις ερωτήσεις που κλήθηκε να απαντήσει.  Ο ίδιος καθηγητής αναφέρει πως η τεχνητή νοημοσύνη εγκυμονεί κινδύνους και πως η καλλιέργεια κριτικής σκέψης είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επιστήμονες.

Παράλληλα, η εφαρμογή αντιμετωπίζει περιορισμούς απέναντι σε πιο σύνθετες έννοιες και προβλήματα όχι μόνο ως προς το επίπεδο αλλά και ως προς το αντικείμενο. Ακόμα, το Chat GPT φαίνεται με δυσκολία να αποδίδει νοήματα που αφορούν σε έμφυλες περιγραφές καθώς τείνει να χρησιμοποιεί περισσότερο το αρσενικό γένος, ειδικά όταν πρόκειται για συγκεκριμένα επαγγέλματα, συμβάλλοντας έτσι στην αναπαραγωγή στερεοτύπων και προκαταλήψεων.

Παρά τους περιορισμούς και τις αδυναμίες που είναι φυσικό να έχει ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που στοχεύει στη μίμηση της ανθρώπινης επικοινωνίας, θα μπορούσε κανείς να σχολιάσει πως το Chat GPT έχει ήδη εδραιώσει την παρουσία του. Με τις συνεχείς βελτιώσεις που θα λάβουν χώρα το προσεχές διάστημα θα απασχολήσει εντόνως την επιστημονική και όχι μόνο κοινότητα.