7/02/2023

Οι επαγγελματίες πληροφορικής στην Ελλάδα του 2023

Tomeas pliroforikis stin Ellada tou 2023

 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) ανέθεσε στη συμβουλευτική εταιρεία Deloitte τη διεξαγωγή έρευνας προκειμένου να χαρτογραφηθεί η αποτίμηση της επάρκειας ειδικών τμημάτων πληροφορικής στην Ελλάδα. H μελέτη ανέλυσε τον βαθμό στον οποίο προετοιμάζονται οι φοιτητές για να βγουν στην αγορά εργασίας, τις ανάγκες που υπάρχουν σε ανθρώπινο δυναμικό στο συγκεκριμένο τομέα και την αδυναμία των εταιρειών να στελεχώσουν θέσεις του αντικειμένου. Πως διαμορφώνεται το τοπίο για τους επαγγελματίες πληροφορικής στην Ελλάδα του 2023;

Τα αποτελέσματα της έρευνας φέρνουν στην επιφάνεια χρήσιμες πληροφορίες για την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην χώρα. Η ανάγκη για επαγγελματίες πληροφορικής δεν αφορά μόνο τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις. Με την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και την ανάπτυξη νέων πρακτικών και μεθόδων οι επαγγελματίες του τομέα καλούνται να εξελίσσουν συνεχώς τις γνώσεις τους.

Το 85% των ερωτηθέντων δήλωσε πως πιστεύει ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει έλλειψη ειδικών ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών). Φανερώθηκε πως κατά κύριο λόγο η μετανάστευση νέων επιστημόνων στο εξωτερικό πλήττει τον κλάδο και η μη επαρκής ειδίκευση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα ΤΠΕ αποτελούν τα μεγαλύτερα πλήγματα του κλάδου. Μάλιστα, προκειμένου να καλυφθεί μία σχετική θέση εργασίας χρειάζεται περισσότερος χρόνος εν συγκρίσει με κάποια θέση σε άλλο αντικείμενο. Ακόμα, η προσαρμογή των νέων πτυχιούχων από το πανεπιστημιακό περιβάλλον στην αγορά εργασίας κρίθηκε από την πλειοψηφία (43%) πως διαρκεί περίπου 6-12 μήνες.

Οι εξειδικεύσεις που παρουσιάζονται να έχουν την υψηλότερη ζήτηση είναι ο προγραμματισμός και η κυβερνοασφάλεια με 78% και 54% αντίστοιχα, γεγονός το οποίο αναμένεται να ισχύσει και τα επόμενα έτη με τα ποσοστά να αυξάνονται και να διαμορφώνονται σε 85% και 65%. Αυξημένες είναι οι ανάγκες για επαγγελματίες ΤΠΕ και στον δημόσιο τομέα. Για την ακρίβεια, το 64% των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε πως υπάρχουν ακάλυπτες θέσεις ΤΠΕ στον φορέα που εργάζονται. Σε βάθος 7 ετών προβλέπεται να έχουν δημιουργηθεί περίπου 120 – 140.000 επιπλέον θέσεις, αριθμός που αντιστοιχεί σε 15-16.000 κενά ετησίως.

Η μελέτη καταλήγει στην αναζήτηση προτάσεων για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματος και προβάλλει λύσεις όπως είναι η αύξηση του βαθμού απασχόλησης των γυναικών στον κλάδο, η δημιουργία παρατηρητηρίου για μελέτη και αξιολόγηση δεξιοτήτων και αναγκών ΤΠΕ στη χώρα, η παροχή κινήτρων από την Πολιτεία στις επιχειρήσεις με σκοπό να πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις και προγράμματα κατάρτισης κ.ά.

Το βέβαιο είναι πως τα επόμενα χρόνια ο τομέας θα συνεχίσει να έχει ανοδική πορεία από άποψη ζήτησης και εξέλιξης. Περισσότερα στατιστικά στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ.