8/02/2023

Το ήξερες ότι την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα…;

τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα                                                                                                                                                          Designed by Freepik   
  • 7.51% φτάνει το ποσοστό των εγγεγραμμένων φοιτητών σε ΑΕΙ επί του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας (802.365 φοιτητές) για το έτος 2020, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ (22) υπολογίζεται στο 4,03% (υψηλότερο ποσοστό).
  • Μόλις 0.12 % αύξηση συνολικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ για τα έτη 2019-20 και 2020-21 (68% δημόσια χρηματοδότηση, 32% εξωτερική χρηματοδότηση), ενώ κατά την περίοδο 2008-2016 παρουσιάστηκε μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης των ΑΕΙ κατά 65.04%.
  • 47 φοιτητές ανά διδάσκοντα έναντι της μέσης ευρωπαϊκής αναλογίας 13 φοιτητών ανά διδάσκοντα κατά το έτος 2020 (τελευταία θέση).
  • 8.6% το ποσοστό αποφοίτων επί των φοιτητών (τελευταία θέση) έναντι του ευρωπαϊκού ποσοστού 23.2%.
  • 42% των φοιτητών με επιπλέον διάρκεια φοίτησης και 29% με επιπλέον φοίτηση ν+2 έτη (2018).
  • 17% το ποσοστό της ανεργίας των πτυχιούχων ΑΕΙ 25-39 ετών στην Ελλάδα έναντι του ευρωπαϊκού ποσοστού 5.3% για το έτος 2021 (υψηλότερο ποσοστό).
  • 10.6% το ποσοστό της ανεργίας των πτυχιούχων ΑΕΙ 25-64 ετών στην Ελλάδα έναντι του ευρωπαϊκού ποσοστού 4.2% για το έτος 2021.
  • Το 2021 οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αναλογούσαν στο 40,67% του συνόλου των ανέργων της χώρας.
  • Tο 2020, η Ελλάδα αποτελεί τη χώρα με τους περισσότερους διδάσκοντες ηλικίας άνω των 50 ετών με ποσοστό 51.9% του συνόλου, ενώ αντίθετα το ποσοστό των διδασκόντων ηλικίας κάτω των 35 ετών είναι το χαμηλότερο στην Ευρώπη με τιμή 3.8%.

Πηγή: Ετήσια Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2021, Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης/ Hellenic Authority for Higher Education